22 November 2011

邪惡晚餐 之 Jamón ibérico

不久之將來有兩個跑步賽(不是大賽),所以近期要加緊練習;尤其是最近吃喝得大多。平時負責膳食的蟲老公,打算今晚跑完吃個輕型晚餐。反正運動完,一般胃口也麻麻,吃得不多。


Light dinner是。。。原本是日他到了位於荃灣的I Jamon Museo(西班牙火腿博覽和品味中心),買了兩包靚靚黑毛豬火腿,
和法包做晚餐。


蟲老公對該店的店員評價麻麻,不過接下來可能還有機會到訪,所以讓小蟲親自視察後再回來匯報。


一包前腿,一包後腿,價格相差$100。
後腿比前腿帶有甜香,而且肉質柔軟度平均,味道甘醇。
前腿查實也不錯,只是有比較便給比下去了。

本來Jamón ibérico都已經夠邪惡,小蟲還加多把。見有法包,便取出意大利帶回來的黑松露醬塗麵包,和切多條salami。頓時由light dinner變成比平時更豐富的晚餐。


真係跑多兩轉都消耗唔到。

饞嘴的小蟲還不肯收手,即刻去超市買埋Gelato,完成一個既快捷但肥到漏的"light dinner"。


i-Scream的雪糕果真滑漏~


0 comments:

Post a Comment

到此一遊,留個字啊~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...